# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Jak wygląda leasing nieruchomości dla firm i osób fizycznych?


Leasing nieruchomości dla firm – na czym polega?

Leasing nieruchomości to jeden ze sposobów nabycia nieruchomości w sytuacji, gdy firma nie dysponuje własnymi środkami pieniężnymi. Polega na tym, że właściciel obiektu, zwany leasingodawcą, oddaje go w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za comiesięczne opłaty o określonej kwocie. Formalnie obiekt nie jest własnością leasingobiorcy. W związku z tym nie może on rozporządzać nim w dowolny sposób. Właścicielem staje się dopiero, gdy zostaną spłacone raty leasingowe. Leasing dotyczy różnego typu budynków m.in. produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także mieszkalnych.
Leasing nieruchomości dzielimy na:


  • leasing operacyjny - przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy pozostaje w majątku leasingodawcy. Leasingodawca jest zobowiązany do dokonywania amortyzacji przedmiotu umowy. Leasingobiorca może wykupić i formalnie przenieść nieruchomości do swojej ewidencji środków trwałych dopiero po zakończeniu okresy umowy.
  • leasing finansowy – nieruchomość staje się środkiem trwałym leasingobiorcy już w momencie zawarcia umowy. Leasingobiorca musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych budynków. Wykup nieruchomości następuje automatycznie w momencie opłacenia ostatniej raty leasingowej.

Leasing nieruchomości dla osób fizycznych

Leasing nieruchomości skierowany jest również do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Polega na tym, że leasingobiorca (osoba prywatna) zawiera umowę z deweloperem i wynajmuje od niego mieszkanie z możliwością jego wykupu po zakończeniu umowy. Leasing konsumencki pozwala zakupić mieszkanie osobom, które nie mają możliwości lub nie chcą zaciągnąć kredytu hipotecznego.
Leasing konsumencki reguluje ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z 2011 roku. W ustawie modyfikacji uległy dotychczasowe regulacje w zakresie leasingu. Od tamtego czasu ustawa uwzględnia możliwość umowy leasingowej nie tylko dla przedsiębiorców, ale również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Leasing nieruchomości dla osób fizycznych stanowi alternatywę dla kredytu hipotecznego. Na rynku istnieje leasing nieruchomości bez BIK i KRD nie tylko dla firm, ale również osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie ma obowiązku sprawdzania bazy BIK i KRD ani BR, jak przy kredytach hipotecznych.


Leasing nieruchomości a kredyt hipoteczny

Leasing nieruchomości stanowi świetną alternatywę dla kredytu hipotecznego. W przypadku leasingu proces związany z formalnościami jest znacznie łatwiejszy i bardziej przystępny. Na korzyść leasingu przemawia również kwestia podatkowa. W zależności od formy leasingu, można ująć w kosztach uzyskania przychodu raty leasingowe, a także odpisy amortyzacyjne. W ten sposób zmniejszeniu ulega podstawa opodatkowania, a także wartość podatku dochodowego. W przeciwieństwie do udzielenia kredytu hipotecznego, w leasingu nie ma obowiązku sprawdzania zdolności kredytowej klienta. Ponadto umowa leasingowa  zawarta między instytucją finansową a przedsiębiorstwem nie wpływa na jego zdolność kredytową. Leasing daje również możliwość przeniesienia praw własności. Istnieje również leasing na start dla nowych firm, które mogłyby mieć problem z udzieleniem kredytu hipotecznego.
Zalety leasingu:


  • mało skomplikowane formalności
  • nie ma obowiązku sprawdzenia zdolności kredytowej klienta
  • krótki czas oczekiwania na decyzję w przeciwieństwie do oczekiwania na decyzję kredytu hipotecznego
  • kwestia podatkowa. Leasing o umożliwia zaliczenie do kosztów wszystkich wydatków: opłata wstępna, raty leasingowe, koszty bieżącej eksploatacji, a także odpisy amortyzacyjne wraz z ratami odsetkowymi
  • możliwość przeniesienia praw własności
  • pozwala na nabycie nieruchomości firmie i osobom fizycznym, które nie posiadają odpowiednich zasobów własnych
  • dostępny jest leasing dla nowych firm

Wady leasingu:

  • leasingodawcy, czyli banki i firmy leasingowe, często nakładają limit minimalnej wartości, którą musi osiągnąć nieruchomość, aby mogła zostać nabyta w tej formie.

Na czym polega leasing zwrotny nieruchomości?

Leasing zwrotny nieruchomości stanowi alternatywną formę pozyskiwania kapitału inwestycyjnego. Polega na tym, że firma leasingowa odkupuje od klienta nieruchomość, a klient użytkuje ją w zamian za określone, comiesięczne raty. Pozwala to na uwolnienie zamrożonych środków, które można wykorzystać w rozwoju firmy czy też kapitale obrotowym.
Decydując się na leasing zwrotny, zostaje zachowana możliwość korzystania i czerpania pożytków z dotychczasowej nieruchomości np. z dochodu pochodzącego z wynajmu. Dzięki temu przedsiębiorstwo może pozyskać kapitał inwestycyjny oraz pieniądze na bieżącą działalność gospodarczą, tym samym pozwala poprawić płynność finansową i  uwolnić zamrożony kapitał. Z oferty leasingu zwrotnego mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Okres finansowania zależny jest od potrzeb klienta, a także stosunku wartości zabezpieczenia do kwoty finansowania.
 
 
×