# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing czy kredyt – jakie są różnice?


Spis treści:

| 1. Leasing czy kredyt - jakie są różnice?

| 2. Zalety i wady leasingu

| 3. Zalety i wady kredytu

| 4. Leasing i kredyt - co jest bardziej opłacalne?

 

Leasing czy kredyt - jakie są różnice?

Leasing to stosunkowo młoda forma finansowania, która jest alternatywą dla tradycyjnego kredytu. Wybór pomiędzy obydwoma źródłami finansowania zależy od porównania czynników takich jak: czas trwania umowy, koszty, korzyści podatkowe czy kwestia własności przedmiotu. Zestawienie wad i zalet obu sposobów finansowania pomaga zdecydować, który będzie lepiej dopasowany do Twoich konkretnych potrzeb, i pozwala określić, jakie są różnice pomiędzy nimi. Jeśli zastanawiasz się, czy lepiej wybrać leasing, czy może wziąć kredyt - koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem!

 

Zalety i wady leasingu

Leasing to coraz bardziej popularna, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, metoda finansowania. Zastanawia Cię, czym różni się leasingu od kredytu? Otóż wyróżniające tą metodę korzyści to m.in. uproszczona procedura oraz szybka decyzja.

 

Zalety leasingu:

 • Uproszczona procedura zawierania umowy leasingu,

 • Minimum formalności,

 • Krótki czas oczekiwania na decyzję,

 • Możliwość zaliczenia do kosztów wydatków związanych z leasingiem: opłata wstępna, raty leasingowe, koszty bieżącej eksploatacji oraz odpisy amortyzacyjne z ratami odsetkowymi,

 • Leasing dla nowych firm,

 • Leasingobiorca płaci stałe raty, a ich kwota określona jest w umowie,

 • Możliwość przeniesienia praw własności,

 • Szybka decyzja, nawet w 30 minut,

 • Brak wpływu na zdolność kredytową.

 

Wady leasingu:

 • W przypadku leasingu nieruchomości firmy leasingowe mogą nałożyć limit minimalnej wartości, którą musi osiągnąć nieruchomość, aby mogła zostać nabyta w tej formie,

 • Przez cały okres trwania umowy, przedmiot jest własnością firmy leasingowej, nie leasingobiorcy.

 

Zalety i wady kredytu

Kredyt polega na wypożyczeniu przez bank przedsiębiorcom lub osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej pieniędzy na określony w umowie procent. Dodatkowo doliczane są również inne opłaty np. ubezpieczenie kredytu. Stanowi najbardziej popularną formę pozyskiwania środków nie tylko wśród firm, ale i osób fizycznych. Kredyt różni się od leasingu przede wszystkim długością finansowania. Czas spłaty może wynosić nawet kilkanaście lat, co wpływa na wysokość raty.

 

Zalety:

 • Możliwość zakupu dowolnego przedmiotu,

 • Właścicielem przedmiotu jest kredytobiorca,

 • Elastyczny wybór w kwestii długości finansowania,

 • Możliwość wcześniejszej spłaty rat lub wydłużenia spłaty.

 

Wady:

 • Wymagana duża ilość dokumentów m.in. zaświadczenie o niezaleganiu, udokumentowanie dochodów itd.,

 • Długi czas oczekiwania na decyzję o przyznanie kredytu,

 • Problem z uzyskaniem kredytu przy złej historii kredytowej,

 • Zmienne oprocentowanie.

 

Leasing i kredyt - co jest bardziej opłacalne?

Jak już wspominaliśmy na samym początku, wybór źródła finansowania zależy od czynników takich jak czas trwania umowy czy korzyści podatkowe. Główną różnicą pomiędzy kredytem a leasingiem jest przedmiot własności. W przypadku kredytu przedmiot stanowi własność kredytobiorcy. W umowie leasingowej na czas umowy właścicielem pozostaje przedsiębiorstwo leasingowe.

Wykup może nastąpić dopiero po zakończeniu okresu finansowania. Istotną kwestią są również koszty. W kredycie zawarta jest nie tylko prowizja za udzielenie kredytu, lecz także oprocentowanie zmienne - co stanowi jedną z kluczowych różnic pomiędzy leasingiem a kredytem. Jego wysokość kształtuje tzw. stopa WIBOR oraz stała marża banku. W umowie leasingowej wszystkie koszty są stałe.

W przeciwieństwie do kredytu bankowego, leasing charakteryzuje się uproszczoną procedurą, która jest mniej czasochłonna. Wymaga jedynie dokumentów, które potwierdzają tożsamość klienta. Banki wymagają o wiele więcej formalności, co ma wpływ na dłuższy okres wydania decyzji.

 
 
Leasing
 
Kredyt

Cel podpisywania umowy
 
Rzeczy ruchome i nieruchomości Dowolny przedmiot

Kwestia własności
Przez cały okres trwania umowy właścicielem przedmiotu jest firma leasingowa Właścicielem przedmiotu jest kredytobiorca

Procedura
 
Mniej czasochłonna procedura Czasochłonna procedura

Formalności
Procedura uproszczona - wymaga jedynie dokumentów potwierdzających tożsamość. W standardowej wymagane jest dodatkowo udokumentowanie dochodów, np. wyciąg z konta Wymagane są dokumenty potwierdzające tożsamość, udokumentowanie dochodów, zaświadczenia, np. o wypłacalności
Czas oczekiwania na decyzję Nawet w godzinę Długi
Koszty Wkład własnym rata leasingowa oraz ewentualny wykup przedmiotu leasingu Prowizja, rata kapitałowo-odsetkowa, opłaty za zabezpieczenie kredytu
Elastyczność Brak możliwości skrócenia czasu trwania umowy Możliwość wcześniejszej spłaty lub wydłużenia okresu trwania umowy


×