# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing czy kredyt – jakie są różnice?


Leasing czy kredyt – jakie są różnice?

Leasing to stosunkowo młoda forma finansowania, która jest alternatywą dla tradycyjnego kredytu. Wybór pomiędzy obydwoma źródłami finansowania zależy od porównania czynników takich jak: czas trwania umowy, koszty, korzyści podatkowe czy kwestia własności przedmiotu. Zestawienie wad i zalet obu sposobów finansowania pomaga zdecydować, który jest lepiej dopasowany do konkretnych potrzeb, i pozwala określić, jakie są różnice pomiędzy nimi.

Zalety i wady leasingu

Leasing to coraz bardziej popularna, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, metoda finansowania. Wyróżniające ją korzyści to m.in. uproszczona procedura oraz szybka decyzja.
 
Zalety leasingu:
 
Uproszczona procedura,
Minimum formalności,
krótki czas oczekiwania na decyzję,
możliwość zaliczenia do kosztów wydatków związanych z leasingiem: opłata wstępna, raty leasingowe, koszty bieżącej eksploatacji oraz odpisy amortyzacyjne z ratami odsetkowymi,
leasing dla nowych firm,
leasingobiorca płaci stałe raty, a ich kwota określona jest w umowie,
możliwość przeniesienia praw własności,
szybka decyzja, nawet w 30 minut,
brak wpływu na zdolność kredytową

Wady leasingu:
 
w przypadku leasingu nieruchomości firmy leasingowe mogą nałożyć limit minimalnej wartości, którą musi osiągnąć nieruchomość, aby mogła zostać nabyta w tej formie,
przez cały okres trwania umowy, przedmiot jest własnością firmy leasingowej, nie leasingobiorcy.

Wady i zalety kredytu

Kredyt polega na wypożyczeniu przez bank przedsiębiorcom lub osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej pieniędzy na określony w umowie procent. Dodatkowo doliczane są również inne opłaty np. ubezpieczenie kredytu.
Stanowi najbardziej popularną formę pozyskiwania środków nie tylko wśród firm, ale i osób fizycznych. Kredyt różni się od leasingu przede wszystkim długością finansowania. Czas spłaty może wynosić nawet kilkanaście lat, co wpływa na wysokość raty.

Zalety:
 
możliwość zakupu dowolnego przedmiotu,
Właścicielem przedmiotu jest kredytobiorca,
Elastyczny wybór w kwestii długości finansowania,
Możliwość wcześniejszej spłaty rat lub wydłużenia spłaty

Wady:
 
Wymagana duża ilość dokumentów m.in. zaświadczenie o niezaleganiu, udokumentowanie dochodów itd.
Długi czas oczekiwania na decyzję o przyznanie kredytu,
problem z uzyskaniem kredytu przy złej historii kredytowej,
zmienne oprocentowanie.

Leasing i kredyt – co jest bardziej opłacalne?

Wybór źródła finansowania zależy od czynników takich jak czas trwania umowy czy korzyści podatkowe. Główną różnicą pomiędzy kredytem a leasingiem jest przedmiot własności. W przypadku kredytu przedmiot stanowi własność kredytobiorcy. W umowie leasingowej na czas umowy właścicielem pozostaje firma leasingowa. 
Wykup może nastąpić dopiero po zakończeniu trwania umowy. Istotną różnicę stanowią koszty. W kredycie zawarta jest nie tylko prowizja za udzielenie kredytu, lecz także oprocentowanie zmienne. Jego wysokość kształtuje tzw. stopa WIBOR oraz stała marża banku. W umowie leasingowej wszystkie koszty są stałe.
W przeciwieństwie do kredytu bankowego, leasing charakteryzuje się uproszczoną procedurą, która jest mniej czasochłonna. Wymaga jedynie dokumentów, które potwierdzają tożsamość klienta. Banki wymagają o wiele więcej formalności, co ma wpływ na dłuższy okres wydania decyzji.
 
 
Leasing
 
Kredyt

Cel podpisywania umowy
 
Rzeczy ruchome i nieruchomości Dowolny przedmiot

Kwestia własności
Przez cały okres trwania umowy właścicielem przedmiotu jest firma leasingowa Właścicielem przedmiotu jest kredytobiorca

Procedura
 
Mniej czasochłonna procedura Czasochłonna procedura

Formalności
Procedura uproszczona - wymaga jedynie dokumentów potwierdzających tożsamość. W standardowej wymagane jest dodatkowo udokumentowanie dochodów, np. wyciąg z konta Wymagane są dokumenty potwierdzające tożsamość, udokumentowanie dochodów, zaświadczenia, np. o wypłacalności
Czas oczekiwania na decyzję Nawet w godzinę Długi
Koszty Wkład własnym rata leasingowa oraz ewentualny wykup przedmiotu leasingu Prowizja, rata kapitałowo-odsetkowa, opłaty za zabezpieczenie kredytu
Elastyczność Brak możliwości skrócenia czasu trwania umowy Możliwość wcześniejszej spłaty lub wydłużenia okresu trwania umowy


×