# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing dla osób prywatnych - czy to jest możliwe?


Leasing konsumencki - na czym polega?


Leasing dla osób prywatnych, zwany leasingiem konsumenckim, to produkt finansowy dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Łączy on w sobie warunku kredytu i dzierżawy. Konsument płaci regularnie raty za użytkowanie przedmiotu leasingodawcy. W trakcie trwania umowy, przedmiot nie stanowi własności konsumenta. Ma on tylko możliwość odpłatnego użytkowania. Dopiero po zakończeniu umowy, leasingobiorca może wykupić przedmiot lub zapoznać się z nową ofertą leasingu.
Umowa leasingu konsumenckiego musi być zawarta na czas oznaczony. Nie ma ograniczenia jeśli chodzi o minimalny czas trwania umowy. W ten sposób umowa jest elastyczna i można ją skracać lub przedłużać, w zależności od stron. Każde skrócenie lub przedłużenie powinno być dokonane na podstawie załączonego aneksu do umowy leasingowej. W aneksie musi być zawarty okres trwania umowy i nowy harmonogram rat leasingowych.


Leasing dla osób prywatnych – czy warto skorzystać?


Banki restrykcyjnie podchodzą do udzielenia kredytów, tym samym sprawdzają ich historię kredytową bardzo wnikliwie. Często kończy się to przedstawieniem niższej oferty lub odmówieniem kredytu. Dlatego na popularności zaczął zyskiwać leasing dla osoby prywatnej

Zalety leasingu:

 • Ograniczenie formalności do minimum
 • Korzystniejsze warunki wynikające ze współpracy firmy leasingowej z dostawcą
 • Duży wybór pojazdu – możesz sfinansować nie tylko samochody, ale i motocykle quady i inne pojazdy.
 • Zniżki u partnerów firmy leasingowej, które pozwolą zaoszczędzić na sprzęcie do samochodu i wielu innych usługach
 • Leasing nie jest zgłoszony w historii kredytowej

Wady leasingu:
 • przedmiot w nie stanowi własności
 • w przypadku kradzieży lub powstania szkody całkowitej umowa leasingu wygasa
 • konieczność wykupienia dodatkowego ubezpieczenia
 • Ograniczenie wyboru – nie wszyscy decydują się na ofertę leasingową


Leasing konsumencki – jakie ustawy go regulują?


Przez wiele lat barierą w rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce, były niejasne i niespójne przepisy. W 2011 roku  w życie weszła ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która reguluje leasing prywatny. Jej celem była modyfikacja dotychczasowych regulacji w zakresie leasingu, aby ustawa uwzględnia nie tylko sytuacje, w których odbiorcą leasingu jest przedsiębiorca, ale także sytuacje, w których korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inaczej konsument.
Wcześniej nie udzielano chętnie leasingu w związku z niejasnościami i sprzecznościami, które występowały w ustawie o podatkach dochodowych i ustawie o kredycie konsumenckim, Dzięki ustawie o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, wprowadzono do leasingu konsumenckiego wiele podmiotów rynku finansowego. Zawarcie umowy leasingu przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wywołuje skutków podatkowych. Leasing uniemożliwia odliczenie podatku VAT ani zaliczenia rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów jak w przypadku prowadzenia firmy. W praktyce oznacza to, że konsument opłaca raty leasingowe z doliczonym podatkiem VAT według obowiązującej stawki. Ma to wpływ na podwyższenie kosztów leasingu.


Leasing dla osób prywatnych – jakie formalności?


Wejście w życie ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przyczyniło się do spopularyzowania leasingi konsumenckiego, a tym samym wprowadzenia do o wielu podmiotów rynku finansowego. Podobnie jak inne transakcje, leasing dla osób prywatnych w standardowej procedurze, wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, potrzebnych do wnioskowania o jego przyznanie:

 • wypełniony i podpisany wniosek o leasing,
 • ksero dwóch dokumentów tożsamości,
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wnioskodawcy,
 • wyciąg z konta bankowego wnioskodawcy z wykazanym wpływem deklarowanego wynagrodzenia,
 • dokumenty poręczyciela (jeśli konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie) - analogicznie do listy wymaganych dokumentów wnioskodawcy.

W przypadku procedury uproszczonej, konsument składa ksero dowody osobistego oraz drugi dokument stwierdzający tożsamość.

Leasing konsumencki a kredyt


Leasing konsumencki zyskuje na popularności od wielu lat. Obecnie stanowi alternatywę dla tradycyjnego kredytu, który wciąż jest najchętniej wybierany. Kredyt zdobywa przewagę nad leasingiem w kwestii własności. Biorąc kredyt i kupując dana rzecz, stajemy się automatycznie jego właścicielem. W przypadku leasingu nie jesteśmy jej właścicielem do momentu jego spłacenia.
W porównaniu z kredytem bankowym, leasing jest procedurą mniej czasochłonną. Zdolność kredytowa przy leasingu jest zazwyczaj wyższa od zdolności, która ustalają banki. Pozwala to na szybsze otrzymanie leasingu. Ponadto firmy leasingowe stawiają mniejsze wymagania klientom, ponieważ nie mają obowiązku badania zdolności kredytowej klientów. Różnica  między leasingiem a dotyczy głównie celu podpisywanej umowy. Przedmiot leasingu stanowić mogą jedynie rzeczy ruchome i nieruchomości. Natomiast kredyt można wziąć na dowolny cel.


×