# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing operacyjny a finansowy – czym się różnią?


 

Leasing operacyjny – na czym polega?

Leasing operacyjny to umowa, która zawierana jest pomiędzy leasingobiorcą, a leasingodawcą. Firma leasingowa przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania przedmiotu umowy na określony w umowie czas. Leasingobiorca w ramach umowy zobowiązuje się do opłacania comiesięcznej raty leasingowej o określonej kwocie. Przez cały okres trwania umowy przedmiot leasingu stanowi majątek leasingodawcy.  Leasingodawca dokonuje amortyzacji przedmiotu umowy. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić przedmiot.
Charakterystyka leasingu operacyjnego:


 • amortyzacja leży po stronie leasingodawcy
 • firma leasingowa dokonuje odpisy amortyzacyjne
 • wykup przedmiotu możliwy jest po zakończeniu umowy

Leasing operacyjny – kiedy wybrać?

Leasing operacyjny umożliwia wykupienie leasingowe środka po zakończeniu umowy, ale nie jest to koniecznością. leasingobiorca może zwrócić przedmiot leasingu i wziąć w leasing nowy przedmiot. Leasing operacyjny będzie korzystniejszym rozwiązaniem w przypadku, gdy firma:

 • ma na celu zakupić nowe samochody osobowe
 • chce uniknąć naliczenia podatku VAT w pełnej wysokości
 • ma zamiar zaliczyć do kosztów wysoką opłatę wstępną

Korzyści leasingu operacyjnego:

 • umożliwia uzyskanie optymalizacji podatkowej i obniżenia podstawy opodatkowania
 • pozwala zachować płynność finansową
 • płatność podatku VAT rozłożona jest na raty
 • nie ma konieczności wykupienia przedmiotu umowy leasingowej po jej zakończeniu
 • leasing dla nowych firm – możliwy dla nowo powstałych firm

Leasing finansowy jest często wykorzystywany przez przedsiębiorstwa działające m.in. w branży medycznej, gdzie stawka VAT nałożona na niemal wszystkie sprzęty medyczne wynosi 8%.

Leasing finansowy – na czym polega?

Leasing finansowy to sposób finansowania, który polega na przekazaniu przedmiotu przez firmę leasingową na rzecz leasingobiorcy. W zamian leasingobiorca opłaca comiesięczną ratę w określonej kwocie.
Charakterystyka leasingu finansowego:


 • leasingobiorca zobowiązany jest o dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 • czas trwania umowy leasingowej zbliżony jest do normatywnego okresu amortyzacji
 • konieczność płatności Vat w całości wraz z pierwszą ratą leasingową
 • przeniesienie prawa własności na leasingobiorcę

W leasingu finansowym przedsiębiorca może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową rat leasingowych, a także wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i amortyzowania go w czasie. Wyróżnia się dwie metody amortyzacji:

 • liniową 
 • indywidualną


Leasing finansowy – kiedy wybrać?

Leasing finansowy ma wiele korzyści. Jedną z nich jest możliwość skorzystania z jednorazowej przyśpieszonej amortyzacji, która polega na wliczeniu raz w roku w koszty uzyskania przychodu wydatku o dużej wartości.

Leasing finansowym warto wybrać, gdy:


 • leasingobiorcy zależy na krótkim okresie leasingu
 • leasingobiorca chce mieć możliwość naliczenia VAT od całej wartości przedmiotu leasingu i odsetek w pierwszym miesiącu
 • leasingobiorca chce sfinansować samochód, na które sprzedający nie wystawia pełnej faktury VAT, a fakturę ze zwolnionym VAT
 • leasing na start – możliwy do wzięcia dla firm nowopowstałych

Korzyści wynikające leasingu finansowego:

 • umowa zawierana jest na dowolny okres. Nie ma narzuconego minimalnego czasu trwania,
 • brak ograniczeń związanych z minimalną wartością końcową,
 • brak wykupu – zapłata ostatniej raty sprawia, że przedmiot automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.


Leasing finansowy a operacyjny - różnice w umowach

Leasing operacyjny i finansowy różnią się w wielu kwestiach. W operacyjnym, amortyzacja stanowi obowiązek leasingodawcy, w finansowym leasingobiorcy. Kolejna różnica dotyczy okresu trwania umowy. W leasingu operacyjnym jest on dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu, w przypadku nieruchomości mniej niż 10 lat. Umowa zawarta w leasingu finansowym trwa więcej niż 12 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na leasing operacyjny, dolicza podatek VAT do rat leasingowych. W leasingu finansowym jest on opłacany z góry wraz z pierwszą ratą. Leasingowany przedmiot trzeba wpisać do majątku firmy. Dzięki temu zyska się możliwość odliczania od podatku rat amortyzacyjnych. Kolejna różnica dotyczy możliwości wykupu. W leasingu finansowym przedmiot umowy staje się własnością leasingobiorcy wraz z opłaceniem ostatniej raty. W leasingu operacyjnym leasingobiorca nie ma konieczności wykupienia przedmiotu leasingu.

 
Leasing operacyjny
 
Leasing finansowy

Amortyzacja
 
leasingodawca leasingobiorca

Czas trwania umowy
 
dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu,
w przypadku nieruchomości mniej niż 10 lat
więcej niż 12 miesięcy

Wykup
 
brak konieczności wykupu przedmiotu leasingu przedmiot leasingu przechodzi na własność
leasingobiorcy po spłaceniu ostatniej raty

Podatek VAT
 
doliczany do każdej raty leasingowej płatny jednorazowo 
×