# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing pośredni i bezpośredni


Umowa leasingowa zawierana jest między finansującym i korzystającym. Na jej mocy przez ustalony okres leasingobiorca (w zamian za uiszczanie comiesięcznych rat leasingowych) przejmuje prawo do użytkowania pojazdu osobowego, maszyny czy innego sprzętu.

Leasing pośredni

W leasingu pośrednim firma leasingowa nabywa środek trwały, który ma być przedmiotem leasingu od zewnętrznego dostawcy (np. producenta, dystrybutora), po czym przekazuje go leasingobiorcy w momencie zawarcia umowy. W tego rodzaju umowie występują zatem trzy strony (finansujący, korzystający oraz zbywca).

Leasing bezpośredni

Leasing bezpośredni z kolei, to taki rodzaj leasingu, w którym leasingodawca jest jednocześnie producentem lub dystrybutorem. W takiej sytuacji w transakcji biorą udział tylko dwie strony (finansujący i korzystający). Można o nim mówić przede wszystkim w przypadku dilerów motoryzacyjnych, producentów samochodów, pojazdów i maszyn, którzy udzielają leasingu jako dodatkowej formy dystrybucji.

Finansowanie pojazdów użytkowych dostępnych na naszych placach w Kutnie i Gdańsku to właśnie leasing bezpośredni. W transakcji biorą udział tylko dwie strony, a zamknięcie transakcji przebiega szybko i sprawnie w oparciu o uproszczone procedury postępowania.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z ofertą pojazdów na naszych placach.
×