# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing samochodu osobowego


Leasing samochodu osobowego od lat jest najpopularniejszą formą finansowania wśród leasingobiorców. Ostatnia znacząca zmiana w przepisach dotyczących jego rozliczenia została wprowadzona w styczniu 2019 r. Dotyczyła ona przede wszystkim limitu amortyzacji oraz rozliczenia wydatków eksploatacyjnych w przypadku samochodów używanych nie tylko firmowo. Nie wpłynęło to jednak znacząco na popularność tej formy finansowania.


Samochód osobowy w leasingu finansowym

Jedną z ważnych korzyści wynikających z tego rodzaju leasingu jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową raty leasingu. Przedsiębiorca może również wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych i, co za tym idzie, amortyzowania go w czasie. Podstawowym sposobem amortyzacji samochodu osobowego jest amortyzacja liniowa. Ustawowy wykaz określa, że jest to 20% w skali roku. W praktyce oznacza to, że samochód będzie amortyzowany przez 5 lat. Alternatywną dla samochodów używanych (użytkowanych przez min. 6 miesięcy) oraz ulepszonych (wzrost wartości początkowej o min. 20% przed wprowadzeniem do ewidencji) jest amortyzacja indywidualna. W tym przypadku stawka amortyzacji może zostać podniesiona nawet do 40%, co oznacza skrócenie czasu pełnej amortyzacji do 2,5 roku.
Warto pamiętać, że w związku z nowelizacją ustawy o PIT (art. 23 ust. 1 pkt 4) od 1 stycznia 2019 r. odpisy amortyzacyjne mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodów do 150 tys. zł.


Samochód osobowy w leasingu operacyjnym

W leasingu operacyjnym to leasingujący pozostaje właścicielem pojazdu, on zatem dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Z kolei w kwestii wydatków związanych z ratami leasingu i wydatkami eksploatacyjnymi we wspomnianej wyżej nowelizacji zostały wprowadzone pewne ograniczenia. Od stycznia 2019 przedsiębiorca w kosztach uzyskania przychodu może zawrzeć:
  • czynsz inicjalny (opłatę wstępną)
  • wydatki związane ze spłatą rat leasingowych do wysokości 150 tys. zł. Ten limit odnosi się do części raty będącej spłatą wartości początkowej samochodu wraz z nieodliczonym podatkiem VAT
  • część odsetkową rat leasingowych (bez limitu)
  • wydatki eksploatacyjne (zakup paliwa, przeglądy, naprawy)
w wysokości 75% kosztów (limit dotyczy także nieodliczonej części podatku VAT) – w przypadku pojazdów użytkowanych nie tylko w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
w wysokości 100% (w przypadku użytkowania pojazdu wyłącznie w celach służbowych potwierdzonych ewidencją przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówką)
  • wydatki związane z ubezpieczeniem AC pojazdu w leasingu do wysokości 150 000 zł
×