# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Poradnik początkującego transportowca cz. 1: Jak założyć firmę transportową?


Spis treści:

| 1. Kto może otworzyć firmę transportową?

| 2. Od czego zacząć?

| 3. Założenie firmy transportowej w pięciu krokach

 


Założenie własnej firmy transportowej to dobre rozwiązanie dla osób, które mają doświadczenie w tej branży i znają jej specyfikę. Jeśli chcesz podjąć się wyzwania bycia własnym szefem, ale nie wiesz, jak to zrobić, ten artykuł jest dla Ciebie.

 

Kto może otworzyć firmę transportową?

Powinieneś wiedzieć, że świadczenie usług transportu towarów oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy to działalności regulowane. Przedsiębiorca, który chce je wykonywać musi spełniać określone warunki i uzyskać wymagane zezwolenia i licencje. 

Odpowiedzialność firmy transportowej zależy od zakresu wykonywanych zadań. Szczegółowe obowiązki firmy transportowej wyznaczają przepisy prawa przewozowego, a w przypadku pośredniczenia w przewozie również ustawy o transporcie drogowym.

 

Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności zastanów się jaki będzie zakres i zasięg wykonywanych przez Twoją firmę usług, a także przewidywany obrót i dochody. Innymi słowy jakie usługi będziesz wykonywać, komu będziesz je świadczyć, na jakim terenie i ile spodziewasz się na tym rocznie zarobić. Od tego będą zależeć podejmowane przez Ciebie kolejne decyzje biznesowe. Jeżeli wiesz, że będziesz współpracować z konkretną firmą w oparciu o stałe zlecenia, to warto poprosić ją o list intencyjny.

 

Założenie firmy transportowej w pięciu krokach

1. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji umożliwiających podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w obszarze transportu drogowego. Zgodnie z przepisami chociaż jedna z osób zarządzających w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Certyfikat kompetencji zawodowych jest wydawany na podstawie zdanego egzaminu, przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną przy Instytucie Transportu Samochodowego (ITS). Warto do tego egzaminu podejść jeszcze przed założeniem firmy, aby nie ponosić zbyt wcześnie kosztów związanych z  jej prowadzeniem.
 

2. Wybór formy  prowadzonej działalności

Wybór formy prowadzonej działalności to ważna decyzja, mająca wpływ m.in. na koszt założenia i prowadzenia działalności, czas oczekiwania na rejestrację, wysokość opodatkowania, wysokość składek ZUS, zakres odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa. Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić m.in. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej spółki osobowej oraz spółek handlowych.

Najprostszą, najszybszą pod względem czasu rejestracji oraz najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG). Poleca się ją przede wszystkim na początek dla małych firm. Niewątpliwą zaletą JDG jest brak wymaganego kapitału początkowego, brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości oraz łatwość uzyskania dotacji z urzędu pracy. Prowadząc JDG za zobowiązania firmy odpowiadasz całym majątkiem.

Popularną formą prowadzenia działalności jest również spółka z o.o. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Odpowiada za nie sama spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. Niemniej jednak spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Po zakończeniu roku spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe, czyli rachunek zysków i strat, bilans oraz informację dodatkową. Wszystkie te dokumenty należy przedłożyć w urzędzie skarbowym oraz sądzie rejestrowym. Co za tym idzie spółka z o.o. ponosi wyższe koszty obsługi księgowej niż JDG. Ponadto wymagany kapitał zakładowy to minimum 5000 zł.

Jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną należy zarejestrować poprzez CEIDG. W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej (np. spółka jawna, spółka komandytowa) lub kapitałowej (np. spółka z o.o.), rejestracji należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podczas rejestracji firmy, niezależnie od formy jej prowadzenia, trzeba podać przedmiot przeważającej działalności oraz opcjonalnie przedmiot pozostałej działalności. W branży transporotowej najczęściej wybierany jako główny jest  kod PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów. Jeżeli planujesz stopniowe poszerzanie zakresu oferowanych usług, to lepiej podać więcej kodów PKD od razu. Poszerzenia działalności o nowe kody PKD można dokonać w dowolnym momencie, ale należy to zrobić przed uzyskaniem przychodu z zakresu, którego dotyczy nowy kod PKD. Kod PKD ma także znaczenie w przypadku starań o dotację lub podczas udziału w przetargach. Większość ofert skierowana jest do firm z konkretnymi kodami PKD.
 

3. Wybór formy opodatkowania

Kolejnym krokiem, po wybraniu formy działalności, jest wybór formy opodatkowania firmy. To ważna decyzja, ponieważ zmiana formy opodatkowania nie jest możliwa przez cały rok. Można jej dokonać raz w roku i jest określony termin graniczny, do którego należy złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym. Opcje dla firmy transporotowej są następujące:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych  (opodatkowane są dochody stawką 17% lub 32%)
  • Podatek liniowy (opodatkowane są dochody stawką 19%)
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (opodatkowane są przychody stawką 5,5% lub 8,5%)

Podatek obliczany na zasadach ogólnych to procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty. Jeżeli nie przewidujesz przekroczenia pierwszego progu skali, a więc 85 528 zł dochodu to może być dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Wtedy opłacasz podatek w wysokości 17% i masz prawo korzystać z przewidzianych w ustawie ulg. Natomiast jeżeli przekroczysz wspomnianą kwotę, to wysokość podatku wzrasta do 32%.

Wybór podatku liniowego gwarantuje stałe opodatkowanie dochodu w wysokości 19%, ale pozbawia prawa korzystania z przewidzianych w ustawie ulg.

W przypadku ryczałtu obowiązuje stawka 5,5% lub 8,5%, jednak opodatkowujesz swoje przychody, a nie dochody (nie pomniejszasz ich o koszty). Nie możesz też korzystać ze wszystkich przewidzianych w ustawie ulg.


Czy trzeba być VATowcem?

Jeżeli w danym roku podatkowym nie przewidujesz przekroczyć przychodów w wysokości 150.000zł, to nie musisz być VATowcem. Po przekroczeniu tego  limitu jesteś zobligowany do rejestracji jako podatnik VAT na druku VAT-R.

Niemniej jednak odbiorcy usług w branży transportowej to zazwyczaj firmy, którym zależy na możliwości odliczenia podatku VAT. Dlatego nawet jeżeli Twoje obroty nie przekraczają 150.000zł rocznie, to uwzględniając specyfikę branży i oczekiwania klientów warto rozważyć zostanie czynnym podatnikiem VAT. Pamiętaj że do regulowania należności kontrahenci wymagają aby twój nr rachunku znajdował się na białej liście płatników VAT.


Składki ZUS

Najpóźniej w ciągu 7 dni od założenia działalności, powinieneś złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni formularz.  W zależności od opcji ubezpieczenia jest to: ZUS ZUA (pełne składki) lub ZUS ZZA (jedynie składka zdrowotna).
Jeżeli wybrana przez Ciebie forma prowadzenia działalności to JDG, możesz przez 2 lata opłacać preferencyjne składki ZUS, tj. mniejsze składki społeczne i nie opłacać składek na Fundusz Pracy.

 

4. Uzyskanie licencji transportowej

Licencja transportowa to dokument potwierdzający fakt, że dana firma może legalnie przewozić osoby lub towary. Przypisana jest do konkretnego przedsiębiorstwa,  dlatego należy ubiegać się o nią już po otwarciu firmy. W przypadku licencji transportowej, istotny jest także zasięg transportu.

O wydanie licencji na transport krajowy (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) należy ubiegać się w starostwie powiatowym, właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Jeżeli planujesz wykonywać zlecenia międzynarodowe, to jesteś zobligowany do uzyskania licencji wspólnotowej na transport międzynarodowy. O wydanie tej licencji należy ubiegać się w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Każdy pojazd, który będzie wykorzystywany w transporcie na arenie międzynarodowej, musi zostać zgłoszony do licencji wspólnotowej.
 

5. Wybór pojazdu

Wybór pojazdu uwarunkowany jest przede wszystkim rodzajem świadczonych usług oraz wymaganiami zleceniodawcy. Zazwyczaj wymagania stawiane wobec przedsiębiorców zajmujących się transportem międzynarodowym są wyższe niż wobec przedsiębiorców zajmujących się transportem krajowym, zwłaszcza w zakresie dopuszczalnych norm emisji spalin.Zakup pojazdu to przeważnie największy koszt początkowy, który potrafi zniechęcić do założenia własnej firmy transportowej. Często przyszli przedsiębiorcy myślą, że muszą dysponować całą tą kwotą, gdyż jako start-up nie mogą ubiegać się o finansowanie. Faktycznie większość firm z branży finansowej ma ofertę skierowaną do firm działających na rynku minimum 12 miesięcy, rzadziej jest to 6 miesięcy. Ponadto zazwyczaj nie wydają zgody, gdy suma wieku pojazdu z okresem finansowania jest powyżej 10 lat. Nie jest to jednak regułą.

Leasing Polski udziela finansowania już od 1 dnia prowadzenia działalności i finansuje pojazdy 10+. Zawnioskować o leasing i poznać decyzję oraz warunki można jeszcze przed zarejestrowaniem firmy. Wówczas wystarczy dysponować środkami na wkład własny. Zwłaszcza na początku prowadzenia biznesu mogą pojawić się nieprzewidziane wcześniej wydatki, dlatego lepiej nie wydawać całych oszczędności na zakup pojazdu. Poza tym leasing operacyjny jest optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT.

Poznaj ofertę Leasing na Start i ofertę Leasing Pojazdów 10+
×