# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Poradnik początkującego transportowca cz.2: Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych


Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie transportu drogowego. Nie jest on potrzebny kierowcom, lecz przewoźnikom – osobom, które zarządzają przedsiębiorstwem. Potrzebujesz certyfikatu, jeśli chcesz ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie usług przewozowych. Zgodnie z przepisami chociaż jedna z osób zarządzających w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Ten dokument jest jednym z niezbędnych podczas ubiegania się o licencję na prowadzenie działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu rzeczy.

Gdzie uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych jest możliwe po zdaniu egzaminu w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) [link: https://www.its.waw.pl/ ].
Certyfikat można uzyskać na:

 • krajowy transport drogowy osób;
 • międzynarodowy transport drogowy osób;
 • krajowy transport drogowy rzeczy;
 • międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Egzamin w Instytucie Transportu Samochodowego

Obszar sprawdzanych zagadnień egzaminów na konkretny certyfikat jest częściowo wspólny, są jednak elementy różne.
Aby uzyskać certyfikat należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go do Instytutu Transportu Samochodowego. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłat za egzamin oraz za wydanie dokumentu. Dokumenty należy złożyć min. 14 dniprzed planowaną datą egzaminu .
Egzaminy odbywają się w soboty (czasami również - przy dużej liczbie chętnych - w niedzielę) w różnej częstotliwości. Zawiadomienia o miejscu i godzinie egzaminu Instytut  wysyła listownie do kandydata. Wysokość opłat za egzamin oraz wydanie certyfikatu to odpowiednio:

 • 700 zł dla krajowego transportu osób lub rzeczy,
 • 800 zł dla międzynarodowego transportu osób lub rzeczy.
 
Sprawdź, kiedy będzie egzamin w Twoim mieście: harmonogram egzaminów

Egzamin składa się z dwóch części. Każda z nich trwa 2 godziny. Część testowa to 64 pytania, po 8 pytań z:

 • Prawa cywilnego
 • Prawa handlowego
 • Prawa socjalnego
 • Prawa podatkowego
 • Dostępu do rynku
 • Zarządzania przedsiębiorstwem
 • Norm technicznych
 • Bezpieczeństwa drogowego
Druga część egzaminu to dwa zadania z czasu pracy kierowcy.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60 proc. ogólnej liczby punktów oraz 50 proc. możliwych do otrzymania punktów z testu oraz zadania egzaminacyjnego.
Certyfikat uzyskasz w ciągu 28 dni od daty egzaminu, a jeśli jesteś zwolniony z egzaminu to nie później niż w ciągu 28 dni od daty zarejestrowania wniosku. Jeśli nie uzyskasz wystarczającej liczby punktów możesz przystąpić do egzaminu po raz kolejny. Każde podejście do egzaminu należy opłacić, a dowód wpłaty dostarczyć do ITS wraz z wnioskiem o egzamin poprawkowy.

Zwolnienie z części testowej egzaminu

Warto wiedzieć, że jeśli udokumentujesz swoje wykształcenie wyższe obejmujące zagadnienia transportu, możesz ubiegać się o zwolnienie z części lub całości egzaminu. Podstawą wniosku jest:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych z załącznikiem poświadczającym program tych studiów (lub ich poświadczoną notarialnie kopię) lub
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  z załącznikiem poświadczającym ich program (lub ich poświadczoną notarialnie kopię)
Co będzie Ci potrzebne oprócz dokumentu potwierdzające ukończenie studiów lub studiów podyplomowych?
Jeśli ubiegasz się o zwolnienie z części egzaminu, konieczne będzie dostarczenie kopii potwierdzenia opłaty za certyfikat (300 zł), deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów. Konieczne będzie również poświadczenie opłaty za egzamin (kwotę 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy moduł, z którego możesz być zwolniony). Pamiętaj, że zwolnienie z części teoretycznej egzaminu nie zwalnia z obowiązku pisemnego rozwiązania zadania egzaminacyjnego (drugiej części egzaminu).

Opłat należy dokonywać na poniższe dane:

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
×