# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Przewłaszczenie na zabezpieczenie w umowie leasingu


W sytuacji, w której ani w umowie, ani w Ogólnych  Warunkach Umowy nie zostało zawarte zastrzeżenie, że do spłaty ostatniej raty przedmiot umowy nie może zostać sprzedany przez leasingobiorcę, teoretycznie możesz zbyć użytkowany pojazd lub maszynę. Tak jednak zdarza się niezmiernie rzadko. Zwykle bowiem, podmiot finansujący na różne sposoby dba o to, żeby jak najlepiej zabezpieczyć swój interes na wypadek sytuacji, w której leasingobiorca zwleka z opłaceniem rat leasingowych lub okazuje się niewypłacalnym. Jedną z form ochrony interesów leasingodawcy jest, popularne również wśród pożyczkodawców,  przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Co to jest?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na przeniesieniu na finansującego udziału we własności przedmiotu leasingu. W umowie o przewłaszczeniu stanowi zapis o tym, że przedmiot leasingu stanowi zabezpieczenie umowy leasingowej. W praktyce daje to leasingodawcy możliwość przejęcia przedmiotu leasingu przez leasingodawcę przed zakończeniem okresu leasingowania w sytuacji, w której leasingobiorca nie dotrzymuje warunków umowy i nie spłaca rat leasingowych zgodnie z harmonogramem.

Inne skutki

Przewłaszczenie na zabezpieczenie może być dla Ciebie istotne nie tylko wtedy, kiedy nie spłacasz terminowo rat leasingowych. Musisz o nim pamiętać też dlatego, że zapis ten chroni leasingodawcę przed zbyciem leasingowanego przez Ciebie pojazdu lub maszyny osobie trzeciej. W sytuacji bezprawnej sprzedaży, zamiany lub darowizny przedmiotu leasingu na leasingobiorcy może zaciążyć odpowiedzialność karna z art. 284 § 2 kk (sprzeniewierzenie).
×