# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Zakup za gotówkę lepszy niż leasing?


Kiedy przedsiębiorca chce nabyć pojazd lub maszynę za gotówkę, wystarczy, że uda się do salonu, a po dokonaniu płatności za wybrany samochód w tym samym dniu staje się właścicielem pojazdu. Nie ma co ukrywać, że w przypadku wzięcia pojazdu lub maszyny w leasing procedura będzie bardziej skomplikowana i bardziej rozłożona w czasie. Skąd zatem wynika popularność leasingu jako sposobu finansowania wśród małych i średnich przedsiębiorców?

Dla kogo leasing?

W niniejszym artykule przyjrzymy się przede wszystkim zestawieniu zakupu samochodu za gotówkę i najpopularniejszemu od lat leasingowi operacyjnemu.
Leasing operacyjny jest stosunkiem cywilnoprawnym między korzystającym a finansującym. Leasingobiorca przez cały ustalony okres umowy może korzystać z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Firma leasingowa pozostaje właścicielem pojazdu, w związku z tym ma także prawo do amortyzowania środka trwałego.
Do obowiązków korzystającego należy opłacanie rat zgodnie z harmonogramem, wpłata czynszu inicjalnego oraz ewentualnych dodatkowych opłat, np. ubezpieczenia czy opłat manipulacyjnych. Wysokość raty miesięcznej zależna jest od kilku czynników, takich jak marża leasingodawcy, wartość początkowa pojazdu czy okres leasingowania. Po zakończeniu okresu leasingu przedsiębiorca ma możliwość wykupu pojazdu  po korzystnej cenie.
Jest to rozwiązanie korzystne dla tych, którzy  zdają sobie sprawę z tego, że zakup pojazdu lub maszyny za gotówkę wiąże się z zamrożeniem kapitału. W czasie amortyzacji (5 lat dla samochodów nowych, 2,5 roku dla używanych) środki te mogłyby być zainwestowane w rozwój firmy bez utraty możliwości korzystania z potrzebnych środków trwałych i ryzyka utraty płynności finansowej. Często na leasing decydują się również przedsiębiorcy, którzy nie mogą sobie pozwolić na duży jednorazowy wydatek lub nie mają zdolności kredytowej wymaganej przez banki.

Koszty uzyskania przychodu

W przypadku leasingu operacyjnego właścicielem pozostaje firma leasingowa. Z tego względu decydując się na tę formę finansowania do koszów uzyskania przychodu będziesz mógł zaliczyć część odsetkową i kapitałową raty, czynsz inicjalny, wydatki eksploatacyjne (w niepełnej wysokości, jeśli pojazd będzie używany również do celów prywatnych), opłaty manipulacyjne i dodatkowe prowizje. Z kolei przy zakupie za gotówkę jako właściciel auta do kosztów uzyskania przychodu możesz zaliczać wydatki eksploatacyjne i odpisy amortyzacyjne.
×