# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Logo Leasing Polski Sp. z o.o.

WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA

Co zrobić w przypadku powstania szkody komunikacyjnej

W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej należy niezwłocznie zgłosić ją do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń i Leasingu Polskiego .
- Szkoda z AC - w ciągu 7 dni od zdarzenia.
- Szkoda z OC - w terminie 30 dni.
- Szkoda kradzieżowa - w ciągu 48 godzin od ujawnienia zdarzenia.

Jak powiadomić ubezpieczalnię o szkodzie ?

Szkodę zgłoś do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń telefonicznie lub wypełnij formularz ze strony internetowej Ubezpieczalni.
InterRisk 022 575-25-25 www.interrisk.pl; PZU 801-102-102 www.pzu.pl; STU Ergo Hestia 801-107-107 www.ergohestia.pl;
Dane pozostałych Towarzystw Ubezpieczeń znajdziecie Państwo w internecie.

Jak powiadomić Leasing Polski Sp. z o.o. o szkodzie ?

Zgłoś szkodę wypełniając formularz poniżej lub emailem na adres szkody@leasingpolski.pl
lub telefonicznie 058-555-40-96 / kom. 516-022-713 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30

Postępowania w przypadku szkody kradzieżowej

W przypadku kradzieży przedmiotu leasingu lub jego części, czy wyposażenia lub dewastacji konieczne jest niezwłoczne powiadomienie najbliższej jednostki Policji w przeciągu 12 godzin od stwierdzenia zdarzenia, a następnie w ciągu 48 godzin powiadomienie TU oraz Działu Likwidacji Szkód w Leasingu Polskim - patrz pkt. 2 i 3.

Scieżka postępowania w likwidacji szkody
 1. Zgłoś szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń (TU)
 2. Zgłoś szkodę do Działu Likwidacji Szkód Leasingu Polskiego (DLS LP)
 3. Wstrzymaj się z naprawą do czasu oględzin Rzeczoznawcy TU
 4. Wyślij wymagane przez TU dokumenty do likwidatora szkody
 5. Wybierz formę naprawy w serwisie lub we własnym zakresie - druk do pobrania i wypełnienia a następnie druk prześlij do DLS LP
 6. Rozpocznij naprawę pojazdu jeżeli szkoda nie została zakwalifikowana jako całkowita
 7. Po naprawie dostarcz do DLS LP oryginał faktury wystawionej na Leasing Polski
 8. Rozliczenie odszkodowania z fakturą za naprawę
Informacje dodatkowe
 1. Jeżeli szkoda powstała z OC sprawcy przysługuje poszkodowanemu pojazd zastępczy - szczegóły należy ustalić z pracownikiem TU, w którym będzie likwidowana szkoda
 2. Każda szkoda zgłoszona i likwidowana z AC zgodnie z zapisem w umowie leasingu (OWUL paragraf 15.2) obciążana jest fakturą tytułem udziału własnego w szkodzie 1000 zł +Vat do zapłaty przez Leasingobiorcę.
 3. Zgodnie z tabelą opłat załączoną do umowy leasingu (OWUL paragraf 15.3) Leasingobiorca zostaje obciążony ubezpieczeniową opłatą wyrównawczą.
#
Telefon alarmowy

516 022 713

pon-pt 8:30 – 16:30
Infolinia

58/ 555 40 96

pon-pt 8:30 – 16:30
Zostaw wiadomość

szkody@leasingpolski.pl
Prosimy o prawidłowe wypełnienie formularza.

Formularz szkodowy

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ABY SZKODĘ ZGŁOSIĆ DO TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ
×