# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA

Co zrobić w przypadku powstania szkody komunikacyjnej

W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej należy niezwłocznie zgłosić ją do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń i Leasingu Polskiego .
- Szkoda z AC - w ciągu 7 dni od zdarzenia.
- Szkoda z OC - w terminie 30 dni.
- Szkoda kradzieżowa - w ciągu 48 godzin od ujawnienia zdarzenia.

Jak powiadomić ubezpieczalnię o szkodzie ?

Szkodę zgłoś do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń telefonicznie lub wypełnij formularz ze strony internetowej Ubezpieczalni.
InterRisk 022 575-25-25 www.interrisk.pl; PZU 801-102-102 www.pzu.pl; STU Ergo Hestia 801-107-107 www.ergohestia.pl;
Dane pozostałych Towarzystw Ubezpieczeń znajdziecie Państwo w internecie.

Jak powiadomić Leasing Polski Sp. z o.o. o szkodzie ?

Zgłoś szkodę wypełniając formularz poniżej lub emailem na adres szkody@leasingpolski.pl
lub telefonicznie 058-555-40-96 / kom. 516-022-713 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30

Postępowania w przypadku szkody kradzieżowej

W przypadku kradzieży przedmiotu leasingu lub jego części, czy wyposażenia lub dewastacji konieczne jest niezwłoczne powiadomienie najbliższej jednostki Policji w przeciągu 12 godzin od stwierdzenia zdarzenia, a następnie w ciągu 48 godzin powiadomienie TU oraz Działu Likwidacji Szkód w Leasingu Polskim - patrz pkt. 2 i 3.

Scieżka postępowania w likwidacji szkody
 1. Zgłoś szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń (TU)
 2. Zgłoś szkodę do Działu Likwidacji Szkód Leasingu Polskiego (DLS LP)
 3. Wstrzymaj się z naprawą do czasu oględzin Rzeczoznawcy TU
 4. Wyślij wymagane przez TU dokumenty do likwidatora szkody
 5. Wybierz warsztat, który dokona naprawy. Dane warsztatu wyślij na adres szkody@leasingpolski.pl
 6. Rozpocznij naprawę pojazdu jeżeli szkoda nie została zakwalifikowana jako całkowita
 7. Po naprawie dostarcz do DLS LP oryginał faktury wystawionej na Leasing Polski
 8. Rozliczenie odszkodowania z fakturą za naprawę
Informacje dodatkowe
 1. Jeżeli szkoda powstała z OC sprawcy przysługuje poszkodowanemu pojazd zastępczy - szczegóły należy ustalić z pracownikiem TU, w którym będzie likwidowana szkoda
 2. Każda szkoda zgłoszona i likwidowana z AC zgodnie z zapisem w umowie leasingu (OWUL paragraf 15.2) obciążana jest fakturą tytułem udziału własnego w szkodzie 1000 zł +Vat do zapłaty przez Leasingobiorcę.
 3. Zgodnie z tabelą opłat załączoną do umowy leasingu (OWUL paragraf 15.3) Leasingobiorca zostaje obciążony ubezpieczeniową opłatą wyrównawczą.
#
Telefon kontaktowy

516 022 713

pon-pt 8:30 – 16:30
Infolinia

58/ 555 40 96

pon-pt 8:30 – 16:30
Zostaw wiadomość

szkody@leasingpolski.pl
Prosimy o prawidłowe wypełnienie formularza.

Formularz szkodowy

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ABY SZKODĘ ZGŁOSIĆ DO TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ
×